Høgsongen 8:9

Høgsongen 8:9 N11NN

Er ho ein mur, vil vi byggja tindar av sølv på han. Er ho ei dør, vil vi sperra henne med ein sederplanke.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del