Høgsongen 8:3

Høgsongen 8:3 N11NN

Venstre armen hans er under hovudet mitt, med den høgre held han rundt meg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del