Høgsongen 8:11

Høgsongen 8:11 N11NN

Salomo hadde ei vinmark i Baal-Hamon. Han gav vinmarka bort til paktarane, kvar av dei skulle gje han tusen sølvpengar for frukta.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del