Romarane 11:33

Romarane 11:33 N11NN

Å, for eit djup av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Kor uransakelege hans dommar er, og kor ufattelege hans vegar!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Romarane 11:33

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romarane 11:33