Salmane 99:9

Salmane 99:9 N11NN

Opphøg HERREN vår Gud, bøy dykk mot hans heilage fjell. Heilag er HERREN vår Gud.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del