Salmane 99:7

Salmane 99:7 N11NN

i skysøyla tala han til dei. Dei heldt hans bod og lova han gav.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del