Salmane 92:15

Salmane 92:15 N11NN

Enno i alderdomen ber dei frukt, dei er friske og frodige.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del