Salmane 9:1

Salmane 9:1 N11NN

Til korleiaren. Etter «Mut labbén». Ein salme av David.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Salmane 9:1

Del