Salmane 77:20

Salmane 77:20 N11NN

Din veg gjekk gjennom sjøen, din stig gjennom veldige vatn. Ingen kjende dine fotspor.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del