Salmane 77:15

Salmane 77:15 N11NN

Du er den Gud som gjer under, mellom folka lèt du di makt bli kjend.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del