Salmane 112:7

Salmane 112:7 N11NN

Han er ikkje redd for vonde rykte, Nun נ hans hjarte er roleg og trygt i HERREN. Samek ס
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del