Salmane 112:6

Salmane 112:6 N11NN

Han skal aldri i æve vakla, Lamed ל den rettferdige blir alltid hugsa. Mem מ
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del