Salmane 103:21

Salmane 103:21 N11NN

Velsign HERREN, alle hans hærar, de tenarar som set hans vilje i verk.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 103:21