Ordtaka 4:7

Ordtaka 4:7 N11NN

Visdom er viktigast. Kjøp deg visdom, kjøp deg innsikt med alt du eig!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Ordtaka 4:7

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Ordtaka 4:7