Matteus 1:21

Matteus 1:21 N11NN

Ho skal føda ein son, og du skal gje han namnet Jesus, for han skal frelsa folket sitt frå syndene deira.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Matteus 1:21

Del