Matteus 1:1

Matteus 1:1 N11NN

Dette er ættetavla til Jesus Kristus, Davids son og Abrahams son
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del