Josva 5:6

Josva 5:6 N11NN

I førti år gjekk israelittane omkring i ørkenen, til alle krigarane som hadde drege ut frå Egypt, var døde. Dei ville ikkje lyda HERRENS ord. Difor svor HERREN at han ikkje ville la dei få sjå det landet han med eid hadde lova fedrane deira å gje oss, eit land som fløymer med mjølk og honning.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del