Jona 1:16

Jona 1:16 N11NN

Mennene vart gripne av stor frykt for HERREN. Dei ofra slaktoffer til HERREN og gav lovnader.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del