Jeremia 52:29

Jeremia 52:29 N11NN

i Nebukadnesars attande år 832 frå Jerusalem.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del