Jeremia 52:2

Jeremia 52:2 N11NN

Sidkia gjorde det som vondt var i HERRENS auge, i eitt og alt som Jojakim hadde gjort.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del