Jesaja 4:5

Jesaja 4:5 N11NN

Så skal HERREN skapa ei røyksky om dagen og røyk og lys frå ein flammande eld om natta over heile Sion-fjellet og over møtestadene der. For over all herlegdom skal det vera eit vern
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del