Jesaja 4:2

Jesaja 4:2 N11NN

Den dagen skal HERRENS spire bli til herlegdom og ære og frukta i landet til stordom og heider for dei som slapp unna i Israel.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del