Hebrearane 2:9

Hebrearane 2:9 N11NN

Men Jesus, som for ei lita stund var sett lågare enn englane, han ser vi no krona med herlegdom og ære fordi han leid og døydde. Slik skulle han ved Guds nåde smaka døden for alle.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del