Hebrearane 2:4

Hebrearane 2:4 N11NN

Gud har sjølv gjeve sitt vitnemål, både med teikn og under og mange slag mektige gjerningar og med å dela ut Den heilage andens gåver etter sin vilje.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del