Hebrearane 2:2

Hebrearane 2:2 N11NN

For når det ordet som vart tala gjennom englar, var gyldig, så kvart lovbrot og kvar ulydnad fekk si rettkomne straff
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del