Hebrearane 2:17

Hebrearane 2:17 N11NN

Difor måtte han bli lik syskena sine i alle ting, så han kunne vera ein miskunnsam og trufast øvsteprest for Gud og sona syndene til folket.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del