Hebrearane 2:11

Hebrearane 2:11 N11NN

Han som helgar, og dei som blir helga, kjem alle frå den eine. Difor skjemmest ikkje Sonen ved å kalla dei sysken.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del