Esra 4:13

Esra 4:13 N11NN

No skal kongen vita at dersom denne byen blir bygd opp att og murane blir fullførte, så vil dei verken betala skattar, toll eller avgifter, og dette kjem til å skada kongedømet.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del