Esekiel 5:7

Esekiel 5:7 N11NN

Difor seier Herren GUD: De har vore verre enn folkeslaga omkring dykk. For de følgjer ikkje mine forskrifter og held ikkje mine lover, de held ikkje eingong lovene til grannefolka.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del