2. Johannes 1:1

2. Johannes 1:1 N11NN

Den eldste helsar den utvalde frua og borna hennar, som eg i sanning elskar, ja, ikkje berre eg, men alle som har lært sanninga å kjenna.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del