1. Krønikebok 22

22
1Då sa David: «Her skal Herren Guds hus stå, og her skal Israel ha sitt brennofferaltar.»
Salomo skal byggja tempelet
2 # 2 Krøn 2,17 Så baud David at innflyttarane som budde i Israel, skulle samlast. Han peika ut steinhoggarar til å hogga ut steinblokker som Guds hus skulle byggjast av. 3David gjorde klar ei mengd med jern til spikrar i portdørene og til bindhakar, så mykje bronse at han ikkje kunne vegast, 4og tallause sederbjelkar. For mennene frå Sidon og Tyros førte sedertre i mengd til David. 5#29,1 David sa: «Salomo, son min, er ung og urøynd, men huset som skal byggjast for Herren, må gjerast så stort og staseleg at det blir kjent og heidra i alle land. Difor vil eg gjera førebuingar for han.» Og David gjorde store førebuingar før han døydde.
6Så kalla han til seg Salomo, son sin, og påla han å byggja eit hus for Herren, Israels Gud. 7#17,1–15+ David sa til han: Son, av heile mitt hjarte ønskte eg å byggja eit hus for namnet til Herren min Gud. 8Men Herrens ord kom til meg: «Mykje blod har du aust ut, og store krigar har du ført. Du skal ikkje byggja noko hus for mitt namn, for du har aust ut mykje blod på jorda for mitt andlet. 9#22,9 Salomo >2 Sam 12,24. Sjå, du skal få ein son som skal vera ein fredens mann. Eg vil la han få fred for alle fiendar rundt ikring. Salomo skal han heita, og i hans dagar vil eg gje Israel fred og ro. 10#2 Sam 7,13–16; 1 Krøn 17,12–14 Han skal byggja eit hus for namnet mitt. Han skal vera ein son for meg, og eg skal vera ein far for han. Eg vil tryggja kongsstolen hans i Israel til evig tid.» 11Og no, min son, måtte Herren vera med deg! Måtte du lukkast med å byggja huset til Herren din Gud, slik som han har sagt om deg. 12#1 Kong 3,12 Måtte Herren gje deg forstand og innsikt når han set deg over Israel, så du held lova til Herren din Gud! 13#Jos 1,6.9; 1 Kong 2,2 Då skal du lukkast, om du legg vinn på å halda dei forskriftene og boda som Herren gav Israel gjennom Moses. Ver modig og sterk! Ver ikkje redd og mist ikkje motet! 14#22,14 hundre tusen talentar, ein million talentar ca. 3 420 000 kg og 34,2 mill. kg. Sjå, med strev har eg samla til Herrens hus hundre tusen talentar gull, ein million talentar sølv, og bronse og jern i slike mengder at ingen kan vega det. Tre og stein har eg òg skaffa, og meir kan du sjølv leggja til. 15Arbeidsfolk har du i mengder: steinhoggarar, murarar og tømrarar, dyktige folk til allslags arbeid. 16På gull, sølv, bronse og jern finst det ikkje ende. Gå til verket! Måtte Herren vera med deg!
17David påla alle leiarane i Israel å hjelpa Salomo, son hans: 18#23,25 «Herren dykkar Gud er med dykk og har gjeve dykk fred på alle kantar. Han har gjeve dei som budde i landet, i mine hender, og landet er lagt under Herren og folket hans. 19Så legg no hjarte og hug i å søkja Herren dykkar Gud! Gå i gang med å byggja heilagdomen for Herren Gud. Så kan de føra Herrens paktkiste og det heilage utstyret inn i det huset som skal byggjast for Herrens namn.»

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring