1. Samuelsbok 9:10

1. Samuelsbok 9:10 N11NN

Saul svara: «Du har rett. Kom, lat oss gå dit!» Så gjekk dei til byen der gudsmannen var.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del