Sakarja 7
NB
7
Herren spør etter rettferdighet og barmhjertighet
1I kong Darius’ fjerde år, kom Herrens ord til Sakarja på den fjerde dagen i den niende måneden, i måneden kislev. 2For Betel hadde sendt Sareser og Regem-Melek og hans menn for å bønnfalle Herren 3og spørre prestene i Herrens, hærskarenes Guds hus og profetene: Skal vi gråte og faste i den femte måneden, som vi nå har gjort i så mange år? 4Da kom Herrens, hærskarenes Guds ord til meg, og det lød så:
5Si til alt folket i landet og til prestene: Når dere har fastet og klaget i den femte* og i den sjuenede** måneden, og det nå i sytti år***, er det da for min skyld dere har fastet? #1:12. 8:19. Jes 58:5. *da templet ble ødelagt,#2Kong 25:8,25. **da Gedalja ble myrdet, Jer 41:1,2.#***fangenskapet i Babel, 1:12. 6Og når dere spiser og drikker, er det da ikke dere selv som spiser, og dere selv som drikker? 7Minnes dere ikke de ordene Herren lot utrope ved de tidligere profeter, da Jerusalem lå der i ro og fred med sine byer rundt om, og likeså sydlandet og lavlandet? 8Og Herrens ord kom til Sakarja, og det lød så:
9Så sa Herren, hærskarenes Gud: Døm rettferdige dommer og vis miskunn og barmhjertighet mot hverandre. #8:16. Hos 12:7. Mika 6:8. Luk 6:36. 10Undertrykk ikke enker og farløse, fremmede og arminger, og tenk ikke ut ondt mot hverandre i deres hjerte! #8:17. 2Mos 22:21,22. Jer 7:6. Mika 2:1. 11Men de ville ikke akte på det. I sin gjenstridighet satte de skulderen imot. Sine ører gjorde de døve, så de ikke hørte. #Neh 9:29. Jes 65:12. Jer 2:27. 32:33. 35:17. 12Sitt hjerte gjorde de hardt som en diamant, så de ikke hørte på loven og de ordene Herren, hærskarenes Gud, sendte ved sin Ånd gjennom de tidligere profeter. Derfor kom det en stor vrede fra Herren, hærskarenes Gud. #1:2. Jes 48:4. Jer 5:3. Esek 2:4. Dan 9:11,12. 13Og likesom han ropte, og de ikke hørte, slik, sa Herren, hærskarenes Gud, skal de rope, og jeg vil ikke høre. #Ord 1:27,28.#Jes 1:15. Jer 11:11. 14:12. Mika 3:4. Joh 9:31. 14Jeg spredte dem som i en stormvind blant alle hedningefolkene som de ikke kjente. Og landet skal ligge øde etter dem, så ingen drar fram eller tilbake der. Og slik gjorde de det herlige landet til en ørken. #5Mos 8:7 ff. 28:26,37. Jer 44:2,3. Esek 33:28.