Romerne 9
NB

Romerne 9

9
Apostelen sørger over sitt folk
1Jeg sier sannhet i Kristus, jeg lyver ikke - min samvittighet vitner med meg i Den Hellige Ånd, #2Kor 11:31. Gal 1:20. 1Tim 2:7. 2at jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte. 3For jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine slektninger etter kjødet. #10:1. 2Mos 32:32. 1Joh 3:16. 4De er jo israelitter. Dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. #2Mos 4:22.#5Mos 7:6. Sal 147:19. Jer 31:9. Apg 2:39. Ef 2:12. 5Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen. #Matt 1:1 ff. Joh 1:1. Kol 2:9.
Guds løfter til Israel står fast
6Men ikke så at Guds ord skulle ha slått feil. For ikke alle som stammer fra Israel, er virkelig Israel. #2:28. 4Mos 23:19. Joh 8:39. Åp 2:9.
7Heller ikke alle Abrahams etterkommere er derfor Abrahams barn, for: I Isak skal det nevnes deg en ætt. #1Mos 21:12. Joh 8:33-37. Gal 4:23. 8Det vil si: Ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til ætten. #Gal 3:29. 4:28. 9For et løftesord er dette: Ved denne tiden neste år skal jeg komme, og da skal Sara ha en sønn! #1Mos 18:10,14. Heb 11:11. 10Ikke bare dette, men slik hendte det også med Rebekka. Hun ble med barn ved én mann, vår far Isak. #1Mos 25:21. 11Og da de ennå ikke var født, og ennå ikke hadde gjort verken godt eller ondt - for at Guds råd etter hans utvelgelse skulle stå fast, 12ikke på grunn av gjerninger, men ved ham som kaller - da ble det sagt til henne: Den eldste skal tjene den yngste. #1Mos 25:23. 13Som skrevet står: Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. #Mal 1:2,3.
Ingen kan kreve nåde av Gud
14Hva skal vi da si? Er det da urettferdighet hos Gud? Langt derifra! #3:5. 5Mos 32:4. Job 34:10.
15For til Moses sier han: Jeg vil vise miskunn mot den jeg miskunner meg over, og være barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. #2Mos 33:19. 16Så beror det altså ikke på den som vil eller på den som løper, men på Gud, som viser miskunn. 17For Skriften sier til farao: Nettopp til dette reiste jeg deg opp: At jeg kunne vise min makt på deg og at mitt navn skulle bli forkynt over hele jorden. #2Mos 9:16. 18Altså: Hvem han vil, den viser han miskunn, og hvem han vil, den forherder han. 19Du vil da si til meg: Hva er det da han klager over? Hvem kan stå imot hans vilje? 20Men hvem er da du, menneske, som tar til gjenmæle mot Gud? Kan vel verket si til ham som formet det: Hvorfor gjorde du meg slik? #Jes 29:16. 45:9. 21Eller har ikke pottemakeren makt over leiren, så han av samme deig kan lage et kar til ære og et annet til vanære? #Jes 64:7. Jer 18:6. Mal 2:10. 2Tim 2:20.
Hedningenes frelse er bevitnet i Skriften
22Men om nå Gud - enda han ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent - likevel i stor langmodighet bar over med vredens kar, som var gjort ferdige til undergang? #2:4. Ord 16:4. 23Og om han nå gjorde dette for å kunngjøre hvor rik hans herlighet er over miskunnhetens kar, som han forut hadde gjort i stand til herlighet? 24Til å være slike kar har han også kalt oss, ikke bare av jøder, men også av hedninger. 25Slik sier han det også hos Hosea: Det som ikke er mitt folk, vil jeg kalle mitt folk, og henne som ikke er elsket, vil jeg kalle min elskede. #Hos 2:23. 1Pet 2:10. 26Og det skal skje: På det stedet hvor det ble sagt til dem: Dere er ikke mitt folk! - der skal de bli kalt den levende Guds barn. #Hos 1:10. 27Og Jesaja roper ut over Israel: Om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal bare en rest bli frelst. #Jes 10:22,23. 28For sitt ord skal Herren sette i verk og hastig fullføre på jorden. 29Og som Jesaja forut har sagt: Hadde ikke Herren Sebaot latt en ætt bli igjen for oss, da var vi blitt som Sodoma, vi var blitt lik Gomorra. #1Mos 19:24,25. Jes 1:9. Matt 10:15.
Israel må søke frelse i tro på Kristus
30Hva skal vi da si? Jo, at hedningene, som ikke jaget etter rettferdighet, de har funnet rettferdighet, men det er rettferdigheten av tro. #10:20. Ord 15:9. Jes 65:1. 31Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, kom ikke fram til denne lov. #10:3. 11:7. Jes 51:1. 65:2. 32Hvorfor? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger. De støtte mot snublesteinen, #Luk 2:34. 1Kor 1:21,23. 33som det står skrevet: Se, jeg legger i Sion en snublestein og en anstøtsklippe. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. #Sal 2:12. 25:3. Jes 8:14. 28:16. Matt 21:42-44.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.