Romerne 10
NB

Romerne 10

10
1Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. 2For det vitnesbyrdet gir jeg dem at de har nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand. #Apg 21:20. 22:3. Gal 1:14. 3Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. #9:30,31. 4For Kristus er lovens endemål, til rettferdighet for hver den som tror. #Luk 16:16. Joh 1:17. 3:18. Apg 13:39. Gal 3:23,24. 5Moses skriver jo om rettferdigheten av loven: Det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem. #3Mos 18:5. Gal 3:12. 6Men rettferdigheten av tro sier: Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal fare opp til himmelen? - det vil si, for å hente Kristus ned. #5Mos 30:12,13. 7Eller: Hvem skal fare ned i avgrunnen? - det vil si, for å hente Kristus opp fra de døde. #Heb 13:20. 8Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. #5Mos 30:14. Gal 3:2,5. 9For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. #2Mos 3:14f. Matt 10:32. Fil 2:11. 10Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. #2Kor 4:13. 1Pet 3:15. 11For Skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. #9:33. Jes 28:16. 12Her er ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. #3:22,29.#Apg 10:34. Gal 3:28. Fil 4:19. 1Tim 2:5. 13For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. #Joel 3:5. Apg 2:21. 14Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? 15Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap! #Jes 52:7. Jer 28:15. Nah 2:1.# 16Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier: Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? #Jes 53:1. Joh 12:38. 17Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord. #Gal 3:2,5. 18Men jeg sier: Har de da ikke fått høre? Jo visst! Over hele jorden har deres røst nådd ut, og deres ord til jorderikes ender. #Sal 19:5. Jes 49:6. Matt 24:14. Kol 1:6. 19Men jeg sier: Har da Israel ikke forstått? Først sier Moses: Jeg vil gjøre dere nidkjære på et folk som ikke er et folk, på et uforstandig folk skal jeg gjøre dere harme. #5Mos 32:21. 20Og Jesaja drister seg til å si: Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og jeg trådte synlig fram for dem som ikke spurte etter meg. #Jes 65:1. 21Men til Israel sier han: Hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. #Jes 65:2. Jer 7:24.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.