Salmene 116

116
Jeg elsker Herren, for han hører min røst
1Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner. #18:2. 66:19. 2For han har vendt øret til meg, og alle mine dager vil jeg påkalle ham. 3Dødens rep hadde omspent meg, og dødsrikets redsler hadde funnet meg, nød og sorg fant jeg. #18:5,6. 4Men jeg påkalte Herrens navn: Å, Herre, frels min sjel! 5Herren er nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig. #86:5,15. 103:8. 145:17. 2Mos 34:6. 6Herren verner de enfoldige. Jeg var elendig, og han frelste meg. #22:25. 7Kom igjen til din ro, min sjel! For Herren har gjort vel imot deg. #42:6. 62:2 ff. 8For du fridde min sjel fra døden, mitt øye fra gråt, min fot fra fall. #56:14. 86:13. 9Jeg skal vandre i Herrens åsyn i de levendes land. 10Jeg trodde, for jeg talte. Jeg var ille plaget. #2Kor 4:13.
11Jeg sa i min angst: Hvert menneske er en løgner. #31:23. 62:10. 118:8. Rom 3:4. 12Hvordan skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger mot meg? 13Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn. 14Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. #22:26. 15Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død. #72:14. 16Å Herre, jeg er jo din tjener! Jeg er din tjener, din tjenestekvinnes sønn. Du har løst mine bånd. 17Jeg vil bære fram takkoffer til deg, og påkalle Herrens navn. #50:14. 66:13 ff. 18Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne, 19i forgårdene til Herrens hus, midt i deg, Jerusalem. Halleluja!

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;