Salmene 117
NB

Salmene 117

117
Lov Herren, alle hedninger
1Lov Herren, alle hedninger! Pris ham, alle folk! #72:17. 98:4. Rom 15:11. 2For hans miskunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Halleluja!