Salomos Ordspråk 8
NB

Salomos Ordspråk 8

8
Visdommen ber alle om å lytte
1Hør, visdommen roper! Forstanden lar sin røst høre! #1:21. 2Hun står på toppen av haugene ved veien, der hvor stiene møtes, 3ved siden av portene, ved inngangen til byen, i inngangen til portene roper hun høyt: 4Til dere, menn, roper jeg, min røst lyder til menneskenes barn. 5Lær klokskap, dere enfoldige! Og dere uforstandige, lær forstand! #1:4,22. 6Hør! Om store ting taler jeg. Rettvise ord kommer fra mine lepper. 7Min tunge taler sannhet: Ugudelighet er avskyelig for mine lepper. #Sal 37:30. 45:8. 8Alle min munns ord er rette, det er ikke noe falskt eller vrangt i dem. #Jes 53:9. Joh 8:46. 1Pet 2:22. 9De er alle likefremme ord for den forstandige, og de er rette for dem som har funnet kunnskap. 10Ta imot min formaning istedenfor sølv, og ta imot kunnskap fremfor utsøkt gull! #3:14. 16:16. 11For visdom er bedre enn perler, ingen skatter kan lignes med den. #3:15. Job 28:18. 12Jeg, visdommen, bor sammen med klokskap, jeg forstår å finne kloke råd.
13Å frykte Herren er å hate det onde. Stolthet og overmot, dårlig ferd og en falsk munn hater jeg. #16:6,18. 14Meg tilhører råd og sann innsikt. Jeg er forstand, styrke hører meg til. 15Ved meg regjerer kongene, og ved meg fastsetter fyrstene det som rett er. 16Ved meg styrer herskerne og høvdingene, alle dommere på jorden. 17Jeg elsker dem som elsker meg, og de som søker meg, skal finne meg. #Jer 29:13. Joh 14:21. 18Hos meg er rikdom og ære, gammelt arvegods og rettferdighet. #3:16. 22:4. 19Min frukt er bedre enn gull, ja, det fineste gull. Den vinning jeg gir, er bedre enn det fineste sølv. #3:14. 10:20. 20På rettferds vei vandrer jeg, midt på rettens stier. 21Derfor gir jeg dem som elsker meg, sann rikdom til arv, jeg fyller forrådsrommene deres.
Visdommen har vært hos Gud fra evighet
22Herren hadde meg i eie som begynnelsen av sin vei, før sine gjerninger i gammel tid.#Joh 1:1ff
23Fra evighet er jeg blitt innsatt, fra begynnelsen, før jorden var til. #Ef 1:4. 24Da dypene ennå ikke fantes, ble jeg født - da det ennå ikke var kilder fylt med vann. 25Før fjellene ble senket ned, ja før haugene ble jeg født, #Job 15:7. 38:6. Sal 90:2. Jes 43:13. 26før han hadde skapt jord og mark og jorderikes første muldklump. 27Da han bygde himmelen, var jeg der, da han tegnet inn en hvelving over dypet, 28da han festet skyene der oppe, da han bandt avgrunnens kilder, 29da han satte grense for havet, så vannet ikke skulle gå lenger enn han bød, da han la jordens grunnvoller - #Job 38:10,11. Sal 104:9. Jer 5:22. 30da var jeg hos ham som kunstner, jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for hans åsyn. 31Jeg frydet meg på hele hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn.
Lykkelig er den som finner visdommen
32Og nå, hør på meg, barn! Salige er de som følger mine veier. #5:7. 7:24. 29:18. Luk 11:28.
33Hør på min formaning og bli vise, forakt den ikke! 34Salig er det menneske som hører på meg, så han våker ved mine dører dag etter dag og holder vakt ved mine dørstolper. 35For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren. #3:16. 4:22. 12:2. 36Men den som ikke finner meg, skader sin egen sjel. Alle de som hater meg, elsker døden.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.