Salomos Ordspråk 7
NB

Salomos Ordspråk 7

7
Advarsel mot å innlate seg med horkvinner
1Min sønn, ta vare på mine ord og oppbevar mine bud hos deg! 2Ta vare på mine bud, så skal du leve, bevar min lære som din øyesten! #4:4. 19:16. 3Bind dem fast til dine fingrer, skriv dem på ditt hjertes tavle! #3:3. 6:21. 4Si til visdommen: Du er min søster! Kall forstanden din venninne, 5for at de må bevare deg fra annen manns hustru, fra fremmede kvinner, som taler glatte ord. #2:16. 6:24. 6For jeg så en gang ut av vinduet i mitt hus, gjennom gitteret så jeg ned.
7Mens jeg betraktet de uerfarne, la jeg merke til blant ungdommen en uforstandig gutt. #6:32. 8Han gikk forbi på gaten ved hennes hjørne, og gikk der på veien ved hennes hus - 9i skumringen, da dagen var til ende, i dyp natt og mørke. 10Og se, en kvinne kommer ham i møte, i en horkvinnes klær, med listig hjerte. 11Vill er hun og kåt. Hennes føtter er ikke i ro i hennes hus. #9:13. 1Tim 5:13. 12Snart er hun på gater, snart på torg. Ved hvert hjørne lurer hun. #23:28. 13Hun griper fatt i ham og kysser ham. Med frekt ansikt sier hun til ham: 14Jeg har fredsofferets kjøtt hjemme hos meg, for i dag har jeg innfridd mine løfter. #3Mos 3:1 ff. 7:16 ff. 15Derfor gikk jeg ut for å møte deg, jeg gikk for å lete deg opp, og jeg fant deg. 16Jeg har bredt tepper ut på min seng, fargerike tepper av egyptisk lin. 17Jeg har strødd mitt leie med myrra, aloë og kanel. 18Kom, la oss beruse oss i kjærlighet til morgenen gryr, fryde oss i elskov! 19For min mann er ikke hjemme, han er på reise langt herfra. 20Pengepungen tok han med seg, først ved fullmåne kommer han hjem. 21Hun fikk lokket ham med sine mange ord, med sine glatte lepper forførte hun ham. 22Straks følger han henne - lik en okse som går til slakteren - lik dåren som føres bort i fotjern for å tuktes, 23til pilen kløver hans lever - lik fuglen som haster til snaren og ikke vet at det gjelder dens liv. 24Så hør nå på meg, barn, og akt på min munns ord!
25La ikke ditt hjerte vende seg til hennes veier, forvill deg ikke inn på hennes stier! 26For mange som har fått banesår, har hun felt, og tallrike er de hun har slått i hjel. 27Fra hennes hus går det veier til dødsriket, de fører ned til dødens mørke rom. #2:18. 5:5. 9:18.