Filipperne 1
NB

Filipperne 1

1
Hilsen
1Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere - til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere: #Apg 16:12 ff. 20:6,28. 2Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! #Rom 1:7.
Forbønn for menigheten
3Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. #Rom 1:8. 1Kor 1:4. Ef 1:15,16. 1Tess 1:2. 2Tess 1:3. 4Alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede 5på grunn av deres samfunn i evangeliet fra første dag av og like til nå. #4:15. 1Kor 9:23. 6Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. #2:13. 1Kor 1:8. 1Tess 5:23,24. Heb 13:21. 1Pet 5:10. 7Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte; for dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. #v.13. 2Kor 7:3. Ef 3:1. Kol 4:3. 2Tim 1:8. 8For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. #Rom 1:9. 2Kor 1:23. Gal 1:2 ff. 2:20. 1Tess 2:5. 9Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, #2Kor 8:7. Kol 1:9. 1Tess 3:12. 10slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, #1:6. 2:16. Rom 2:18. 1Kor 1:8. 11fylt av rettferds frukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. #Joh 15:8. Ef 5:9. Heb 12:11.
Apostelens situasjon i fengselet
12Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg, heller har ført til fremgang for evangeliet. #Apg 28:30,31. Ef 6:21. 2Tim 2:9.
13Det er nemlig blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenker. #v.7. 2Tim 2:9. 14Og på grunn av lenkene mine er de fleste av brødrene blitt så tillitsfulle i Herren, at de med enda større mot taler Ordet uten frykt. #Ef 3:13. 1Tess 3:3. 15Noen er det nok som forkynner Kristus på grunn av misunnelse og stridslyst, men andre gjør det av god vilje. 16Disse gjør det av kjærlighet, for de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet. #v.7. 17De andre forkynner Kristus av ærgjerrighet, ikke med rent sinn, men med den tanken å føye trengsel til mine lenker. 18Hva så? Kristus blir i alle fall forkynt enten det nå skjer med baktanker eller i sannhet. Over dette gleder jeg meg. Ja, jeg vil også fortsatt glede meg. #4Mos 11:29. Luk 9:50. 19Jeg vet jo at dette skal bli til frelse for meg, ved at dere ber for meg og ved at Jesu Kristi Ånd hjelper meg. #Job 13:16. 2Kor 1:11. 20Slik er det min lengsel og mitt håp at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død. 21For: for meg er det å leve Kristus, og å dø en vinning. #Gal 2:20. 22Men dersom det at jeg lever i kjødet gir frukt av arbeidet mitt, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. 23Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. #2Kor 5:8. 2Tim 4:6. 24Men av hensyn til dere er det mer nødvendig at jeg blir i kjødet. 25Og da jeg er viss på dette, vet jeg at jeg skal bli i live og være hos dere, til fremgang og glede for dere i troen, #2:24. Filem 22. 26slik at dere i Kristus Jesus rikelig kan rose dere for min skyld, når jeg igjen kommer til dere. #2:16. 2Kor 5:12.
Bli ikke skremt av motstanderne
27Se bare til at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig, slik at jeg, enten jeg kommer og besøker dere eller er fraværende, kan få høre om dere at dere står fast i én Ånd, og med én sjel kjemper for troen på evangeliet, #Apg 4:32.#Rom 15:30. Ef 4:1,3. Kol 1:10. 1Tess 2:12. 4:1. 28og på ingen måte lar dere skremme av motstanderne. For dem er det et varsel om fortapelse, men for dere er det et varsel om frelse, og det fra Gud, #Rom 8:17. 2Tess 1:5. 29idet dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. #Matt 5:12. Apg 5:41. Rom 5:3. 30Dere står i den samme kamp som dere så meg kjempe, og som dere nå hører at jeg fremdeles har. #Apg 16:22 ff. Kol 2:1.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.