Efeserne 6

6
Forholdet mellom barn og foreldre
1Dere barn: Vær lydige mot deres foreldre, i Herren! For dette er rett. #Kol 3:20. 2Hedre din far og din mor! Det er det første av budene som det er knyttet løfte til - #2Mos 20:12. 5Mos 5:16. Matt 15:4. Mark 7:10. 3for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet. #Ord 3:2. 4Og dere fedre: Vekk ikke sinne hos deres barn, men oppdra dem med Herrens tukt og formaning. #5Mos 6:7. Sal 78:4. Ord 19:18. 22:6. Kol 3:21.
Forholdet mellom tjenere og herrer
5Dere tjenere: Vær lydige mot deres jordiske herrer, med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte, som mot Kristus selv. #Kol 3:22. 1Tim 6:1. Tit 2:9. 1Pet 2:18. 6Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men som Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet. #1Kor 7:22. Gal 1:10. 7Gjør deres tjeneste med et villig sinn, som for Herren og ikke for mennesker. #Kol 3:23. 8For dere vet at det gode som enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er trell eller fri. #Rom 2:6. 1Kor 3:8. 2Kor 5:10. 9Og dere herrer: Gjør likedan mot dem, så dere lar være å bruke trusler. Dere vet jo at både de og dere selv har den samme Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk. #5Mos 10:17. Job 34:19. Rom 2:11. Kol 4:1. 1Pet 1:17.
Guds fulle rustning
10For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! #1:19. 1Kor 16:13. 2Tim 2:1.
11Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. #Rom 13:12. 2Kor 6:7. 10:4,5. 1Pet 5:8. 12For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. #2:2. Luk 22:31. Kol 1:13. 2:15. 1Pet 5:8. 13Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. #5:16. 2Kor 6:7. 10:4. 14Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. #Jes 11:5. 59:17.#Rom 13:12. 1Tess 5:8. 1Pet 1:13. 15Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. #2:17. Jes 52:7. Apg 10:36. Rom 10:15. 16Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. #1Pet 5:9. 1Joh 5:4. 17Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. #1Tess 5:8. Heb 4:12. Åp 1:16. 18Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. #Matt 24:42. 25:13. Luk 18:1. Kol 4:2. Jud 20. 19Og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets mysterium*. #3:3. Apg 4:29. Rom 15:30. Kol 4:3. 2Tess 3:1.#*Se Matt 13:11 20For det er jeg sendebud i lenker. Slik kan jeg være frimodig i ham og tale som jeg bør. #Apg 28:20. 2Kor 5:20. Kol 4:4.
Avslutning og hilsen
21For at dere også skal få vite hvordan jeg har det og hva jeg gjør, skal Tykikus fortelle dere alt. Han er vår kjære bror og en trofast Herrens tjener, #Apg 20:4. Kol 4:7. 2Tim 4:12. Tit 3:12.
22som jeg sender til dere nettopp for at dere skal få vite hvordan det står til med oss, og for at han skal oppmuntre deres hjerter. 23Fred være med brødrene, og kjærlighet med tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus! #Gal 5:6. 6:16.
24Nåden være med alle dem som elsker Herren Jesus Kristus i uforgjengelighet! #1Kor 16:22. 2Kor 13:13. 1Pet 1:8.

Markert nå:

Efeserne 6: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring