Filemon 1

1
Hilsen
1Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timoteus - til vår kjære venn og medarbeider Filemon, #Ef 3:1. 2og til vår søster Appia, og til vår medstrider Arkippus, og til menigheten i ditt hus: #Rom 16:5. Kol 4:17. 3Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! #Rom 1:7. Kol 1:2.
Takk for Filemon
4Jeg takker alltid Gud når jeg minnes deg i bønnene mine. #1Kor 1:4. Fil 1:3,4. 1Tess 1:2.
5For jeg hører om din kjærlighet og den tro som du har til Herren Jesus og til alle de hellige. #Kol 1:4. 1Tess 3:6. 6Jeg ber om at deres samfunn med deg i troen må være virksomt ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus. #Fil 1:5. 7For jeg har fått stor glede og trøst ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt styrket ved deg, bror. #v.20. 2Kor 7:4,13. 2Tim 1:16.
Filemon og Onesimus
8Derfor, selv om jeg i Kristus med stor frimodighet kunne pålegge deg å gjøre det som er din plikt, 9så vil jeg heller be deg om dette, for kjærlighetens skyld. Slik som jeg er, den gamle Paulus, nå også Kristi Jesu fange, #2Tim 1:8. 10ber jeg deg for min sønn, Onesimus, som jeg har født her i mine lenker. #1Kor 4:15. Gal 4:19. Kol 4:9. 11Før var han unyttig for deg, men nå er han nyttig* både for deg og meg. #*Onesimus betyr «den nyttige.» 12Nå sender jeg ham tilbake til deg. Ta du imot han! Det er mitt eget hjerte. 13Jeg hadde ønsket å beholde ham her hos meg, slik at han i ditt sted kunne ha tjent meg mens jeg er i lenker for evangeliets skyld. #Fil 1:7. 2:30. 14Men uten ditt samtykke ville jeg ikke gjøre dette, så ikke din godhet skulle være som av tvang, men av fri vilje. #2Kor 9:7. 1Pet 5:2. 15Kanskje ble han nettopp derfor skilt fra deg for en stund, for at du kunne få ham igjen til evig eie - 16og da ikke lenger som trell, men som mer enn en trell: som en elsket bror. Slik er det i høy grad for meg, og hvor mye mer da for deg, både i kjødet og i Herren. #1Kor 7:22. 1Tim 6:2. 17Så sant du holder meg for din medbror i troen, så ta imot ham som meg selv! 18Har han gjort deg noen urett, eller er han deg noe skyldig, så skriv det på min regning! 19Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd: Jeg skal betale det! - for ikke å si deg at du til og med skylder meg deg selv! #1Kor 16:21. Gal 5:2. 20Ja, bror! Måtte jeg nå ha nytte av deg i Herren! Gled mitt hjerte i Kristus.
Hilsener og velsignelse
21I tillit til din lydighet skriver jeg til deg. Jeg er viss på at du vil gjøre enda mer enn det jeg ber deg om.
22Og gjør dessuten i stand et gjesterom for meg! For jeg håper at jeg ved deres forbønn skal bli gitt tilbake til dere. #Fil 1:25. 2:24. Heb 13:18,19. 23Epafras, min medfange i Kristus Jesus, hilser deg. #Kol 1:7. 4:12.
24Det samme gjør medarbeiderne mine, Markus, Aristarkus, Demas og Lukas. #Apg 12:12. 15:37. 19:29. Kol 4:14. 2Tim 4:10. 25Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd. #Gal 6:18. 2Tim 4:22

Markert nå:

Filemon 1: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring