Hebreerne 1
NB

Hebreerne 1

1
Gud har talt ved Sønnen
1Mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene, #4Mos 12:6,8. Luk 1:70. Gal 4:4. 1Pet 1:20. 2men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. #Matt 21:38. Joh 1:3. Rom 11:36. 1Kor 8:6. Kol 1:16. 3Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. #v.13. 8:1. 10:12.#Sal 110:1. Joh 14:9. 2Kor 4:4. Kol 1:15,17.
Sønnen og englene
4Og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn fremfor dem. #Ef 1:21. Fil 2:9,10. 5For til hvem av englene har han noen gang sagt: Du er min sønn, jeg har født deg i dag! - og et annet sted: Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg? #2Sam 7:14. 1Krøn 17:13. Sal 2:7. Apg 13:33. 6Og når han så igjen fører den førstefødte inn i verden, sier han: Og alle Guds engler skal tilbe ham! #Sal 89:28. 97:7. Rom 8:29. Kol 1:15. 7Om englene sier han: Han gjør sine engler til vinder og sine tjenere til flammende ild. #v.14. Sal 104:4. 8Men om Sønnen sier han: Din trone, Gud, står i all evighet, og rettferds stav er ditt rikes kongestav. #Sal 45:7,8. 9Du elsket rettferd og hatet lovløshet. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. #Jes 61:3. Apg 10:38. 10Og: Du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himlene er dine henders verk. #Sal 8:4. 102:26. 11De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som et klesplagg, #8:13. Sal 102:27,28. Jes 51:6. Luk 21:33. 12som en kappe skal du rulle dem sammen, som et klesplagg skal de skiftes. Men du er den samme, og dine år tar aldri slutt. 13Men til hvem av englene har han noen gang sagt: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! #10:13. Sal 110:1. Matt 22:44. Ef 1:20. 14Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse? #Sal 34:8. 91:11. Matt 4:11. 18:10.