4 Mosebok 8
NB

4 Mosebok 8

8
Lover om gullysestaken
1Herren talte til Moses og sa: 2Tal til Aron og si til ham: Når du setter lampene opp, skal alle sju lampene kaste lyset rett fram for lysestaken. 3Og Aron gjorde slik. Han satte lampene opp så de kastet lyset rett fram for lysestaken, slik som Herren hadde befalt Moses. #2Mos 27:20 ff. 4Lysestaken var laget av hamret gull. Både foten og blomstene var hamret arbeid. Etter det bilde Herren hadde vist Moses, hadde han laget lysestaken. #2Mos 25:31,40.
Lover om levittenes renselse
5Og Herren talte til Moses og sa:
6Du skal ta ut levittene blant Israels barn og rense dem! 7Og slik skal du gjøre med dem for å rense dem: Du skal stenke renselsesvann på dem, og de skal la rakekniv gå over hele sitt legeme og vaske sine klær og rense seg på den måten. 8Så skal de ta en ung okse og matofferet som hører til, fint mel blandet med olje. Og en annen ung okse skal du ta til syndoffer. 9Du skal la levittene komme fram foran sammenkomstens telt, og du skal samle hele Israels barns menighet. 10Så skal du la levittene tre fram for Herrens åsyn, og Israels barn skal legge hendene på levittene. 11Aron skal innvie levittene for Herrens åsyn som et svingeoffer fra Israels barn, slik at de kan utføre tjenesten for Herren. 12Så skal levittene legge hendene på oksenes hoder. Den ene skal du ofre til syndoffer og den andre til brennoffer for Herren for å gjøre soning for levittene. 13Du skal stille levittene fram for Aron og hans sønner, og du skal innvie dem som et svingeoffer for Herren. 14Slik skal du skille levittene ut blant Israels barn, og levittene skal høre meg til. #3:45. 15Deretter skal levittene komme og tjene ved sammenkomstens telt, når du har renset dem og innviet dem. 16For de er helt overgitt til meg som en gave fra Israels barn. I stedet for alt som åpner morsliv, alle førstefødte blant Israels barn, har jeg tatt dem ut for meg. #3:9.12.13. 17For alt førstefødt blant Israels barn tilhører meg, både folk og fe. Den dagen jeg slo alt førstefødt i landet Egypt, helliget jeg dem for meg. 18Men nå har jeg tatt levittene i stedet for alle førstefødte blant Israels barn. 19Jeg tok ut levittene blant Israels barn. Og jeg overga dem helt til Aron og hans sønner, for at de skulle gjøre tjeneste ved sammenkomstens telt for Israels barn. De skulle gjøre soning for dem, så Israels barn ikke skal føre ulykke over seg ved å komme nær til helligdommen. 20Moses og Aron og hele Israels barns menighet gjorde slik med levittene. De gjorde nøyaktig slik som Herren hadde befalt Moses om levittene. Slik gjorde Israels barn med dem. 21Og levittene renset seg og vasket sine klær, og Aron innviet dem for Herrens åsyn og gjorde soning for dem, så de ble rene. 22Så kom levittene og utførte sin tjeneste ved sammenkomstens telt under tilsyn av Aron og hans sønner. Slik Herren hadde befalt Moses om levittene, slik gjorde de med dem. 23Og Herren talte til Moses og sa:
24Dette er loven som gjelder for levittene: Fra han er tjuefem år gammel, skal han komme og gjøre tjeneste med å arbeide ved sammen-komstens telt. 25Men fra han er femti år gammel, skal han tre tilbake fra arbeidstjenesten og ikke arbeide mer. 26Han kan hjelpe sine brødre i sammenkomstens telt, med alle deres plikter, men noen arbeidstjeneste skal han ikke utføre. Slik skal du ordne det for levittene med det de har å gjøre.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.