4 Mosebok 7
NB

4 Mosebok 7

7
Stammehøvdingenes gaver til tabernaklet
1Moses var nå ferdig med å reise tabernaklet. Han hadde salvet det og helliget det med alt det som hørte til. Likeså hadde han salvet og helliget alteret med alt som hørte til det. #2Mos 40:17 ff. 2Da kom Israels høvdinger, overhodene for sine familier, stammehøvdingene, de som sto over alle som var blitt mønstret, og bar fram gaver. 3De bar fram sin gave for Herrens åsyn: Seks vogner med dekke over og tolv okser, en vogn for to høvdinger og en okse for hver. Og de førte dem fram foran tabernaklet. 4Og Herren sa til Moses: 5Ta imot dette av dem, for at det kan brukes til tjenesten ved sammenkomstens telt. Du skal gi det til levittene, etter som hver enkelt av dem trenger det til sin tjeneste. 6Da tok Moses vognene og oksene og ga dem til levittene. 7To av vognene og fire av oksene ga han til Gersjons barn, etter deres særlige tjeneste. 8Fire av vognene og åtte av oksene ga han til Meraris barn, etter deres særlige tjeneste under oppsyn av Itamar, sønn til Aron, presten. 9Men til Kahats barn ga han ikke noe, fordi de skulle ta vare på de hellige ting og bære dem på sine skuldrer. 10Den dagen alteret ble salvet, kom høvdingene med gaver til innvielsen. De bar sin gave fram foran alteret.
11Da sa Herren til Moses: La høvdingene komme med sin gave til innvielsen av alteret hver sin dag! 12Den som bar fram sin gave den første dagen, var Nahson, Amminadabs sønn, høvdingen for Judas stamme.
13Hans gave var et sølvfat som veide ett hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel etter helligdom-mens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer; 14en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 15en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennofferet; 16en geitebukk til syndoffer, 17og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Nahsons, Amminadabs sønns gave. 18Den andre dagen kom Netanel, Suars sønn, Issakars høvding, med sin gave.
19Han bar fram som sin gave et sølvfat som veide ett hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel etter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer; 20en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 21en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer; 22en geitebukk til syndoffer, 23og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Netanels, Suars sønns gave. 24Den tredje dagen kom høvdingen for Sebulons barn, Eliab, Helons sønn.
25Hans gave var et sølvfat som veide ett hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel etter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel, blandet med olje, til matoffer; 26en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 27en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer; 28en geitebukk til syndoffer, 29og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Eliabs, Helons sønns gave. 30Den fjerde dagen kom høvdingen for Rubens barn, Elisur, Sjede’urs sønn.
31Hans gave var et sølvfat som veide ett hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel etter helligdom-mens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer; 32en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 33en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer; 34en geitebukk til syndoffer, 35og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Elisurs, Sjede’urs sønns gave. 36Den femte dagen kom høvdingen for Simeons barn, Sjelumiel, Surisjaddais sønn.
37Hans gave var et sølvfat som veide ett hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel etter helligdom-mens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer; 38en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 39en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer; 40en geitebukk til syndoffer, 41og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Sjelumiels, Surisjaddais sønns gave. 42Den sjette dagen kom høvdingen for Gads barn, Eljasaf, De’uels sønn.
43Hans gave var et sølvfat som veide ett hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel etter helligdom-mens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer; 44en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 45en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer; 46en geitebukk til syndoffer, 47og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Eljasafs, De’uels sønns gave. 48Den sjuende dagen kom høvdingen for Efra’ims barn, Elisjama, Ammihuds sønn.
49Hans gave var et sølvfat som veide ett hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel etter helligdom-mens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer; 50en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 51en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer; 52en geitebukk til syndoffer, 53og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Elisjamas, Ammihuds sønns gave. 54Den åttende dagen kom høvdingen for Manasses barn, Gamliel, Pedasurs sønn.
55Hans gave var et sølvfat som veide ett hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel etter helligdom-mens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer; 56en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 57en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer; 58en geitebukk til syndoffer, 59og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Gamliels, Pedasurs sønns gave. 60Den niende dagen kom høvdingen for Benjamins barn, Abidan, Gideonis sønn.
61Hans gave var et sølvfat som veide ett hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel etter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer; 62en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 63en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer; 64en geitebukk til syndoffer, 65og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Abidans, Gideonis sønns gave. 66Den tiende dagen kom høvdingen for Dans barn, Akieser, Ammisaddais sønn.
67Hans gave var et sølvfat som veide ett hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel etter helligdom-mens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer; 68en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 69en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer; 70en geitebukk til syndoffer, 71og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Akiesers, Ammisaddais sønns gave. 72Den ellevte dagen kom høvdingen for Asjers barn, Pagiel, Okrans sønn.
73Hans gave var et sølvfat som veide ett hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel etter helligdom-mens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer; 74en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 75en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer; 76en geitebukk til syndoffer, 77og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Pagiels, Okrans sønns gave. 78Den tolvte dagen kom høvdingen for Naftalis barn, Akira, Enans sønn.
79Hans gave var et sølvfat som veide ett hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel etter helligdom-mens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer; 80en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 81en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer; 82en geitebukk til syndoffer, 83og til fredsoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Akiras, Enans sønns gave. 84Dette var gavene fra Israels høvdinger til innvielsen av alteret på den tiden det ble salvet: tolv sølvfat, tolv sølvskåler, tolv gullskåler. 85Hvert sølvfat var på ett hundre og tretti sekel og hver skål på sytti sekel. Alt sølvet i karene gikk opp til to tusen fire hundre sekel etter helligdommens vekt. 86Videre tolv gullskåler fulle av røkelse, hver skål på ti sekel etter helligdommens vekt. Alt gullet i skålene gikk opp til ett hundre og tjue sekel. 87Storfeet til brennofferet var i alt tolv okser. Dessuten tolv værer, tolv årsgamle lam med tilhørende matoffer og tolv geitebukker til syndoffer. 88Storfeet til fredsofferet var i alt tjuefire okser. Dessuten seksti værer, seksti bukker og seksti årsgamle lam. Dette var gavene til innvielsen av alteret, etter at det var salvet. 89Og når Moses gikk inn i sammenkomstens telt for å tale med ham*, da hørte han røsten tale til seg fra nådestolen over vitnesbyrdets ark mellom de to kjerubene. Slik talte han* til ham. #2Mos 25:20-22. 1Sam 4:4. *Herren.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.