4 Mosebok 24

24
1Da Bileam så at det var Herrens vilje at han skulle velsigne Israel, gikk han ikke bort for å søke tegn, slik han hadde gjort de to første gangene, men han vendte seg mot ørkenen. #22:7. 23:3,15,28. 2Og Bileam løftet sine øyne og så Israel leiret etter sine stammer. Da kom Guds Ånd over ham 3og han stemte i sitt kvad: Så sier Bileam, Beors sønn, så sier mannen med lukket øye*, #*d.e. for den ytre verden. 4så sier han som hører ord fra Gud, som skuer syner fra Den Allmektige - sunket til jorden med opplatt øye: 5Hvor fagre er dine telt, Jakob, dine boliger, Israel! 6Som vide daler, som hager ved en elv, som aloëtrær Herren har plantet, som sedrer ved vannet! 7Vann tømmes ut av hans kar, hans utsæd får rikelig vann. Mektigere enn Agag* skal hans konge være, opphøyet skal hans kongerike være! #Jes 58:10. *sannsynligvis felles navn på#amalekittenes konger, 1Sam 15:8. 8Gud førte ham ut fra Egypt, styrke har han som en villokse. Han skal fortære hedningefolk som står ham imot, knuse deres ben og gjennombore dem med sine piler. #23:22. 5Mos 33:17. Sal 2:9. 9Han legger seg, han hviler som en løve, som en løvinne. Hvem våger å vekke ham? Velsignet være den som velsigner deg, og forbannet den som forbanner deg! #23:24. 1Mos 12:3. 27:29. 49:9. 10Da ble Balaks vrede opptent mot Bileam, og han slo hendene sammen. Og Balak sa til Bileam: Jeg kalte deg hit for å forbanne fiendene mine, og nå har du velsignet tre ganger!
11Far nå hjem så fort du kan! Jeg hadde tenkt å vise deg ære, men du ser at Herren har nektet deg den. 12Bileam svarte Balak: Sa jeg ikke allerede til dine sendebud: 13Om Balak ga meg sitt hus fullt av sølv og gull, kunne jeg ikke gjøre noe mot Herrens ord og handle etter mitt eget hjerte, verken godt eller ondt. Jeg kan ikke tale annet enn det Herren sier. #16:28. 22:18,20,38. 14Se, jeg vender nå hjem til folket mitt. Men la meg først varsle deg om hva dette folket skal gjøre med ditt folk i de siste dager. #1Mos 49:1.
Bileams profeti
15Og han stemte i sitt kvad og sa: Så sier Bileam, Beors sønn. Så sier mannen med lukket øye. #v.3,4.
16Så sier han som hører ord fra Gud og har fått kunnskap fra Den Høyeste. Han som skuer syner fra Den Allmektige, sunket til jorden med opplatt øye: 17Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob, et spir løfter seg fra Israel. Han knuste Moabs tinninger og utryddet ufredsætten. #2Sam 8:2. Sal 100:5,6. Jes 15:1. 16:14. Matt 2:2 ff. 18Edom blir ham underlagt, Se’ir, hans fiende, blir ham underlagt. Stort velde vinner Israel. #1Mos 32:3. 2Sam 8:14. Amos 9:10,12. Obad 18 ff. 19En hersker går ut fra Jakob, han utrydder dem som har reddet seg inn i byene. #v.17. Sal 72:8. Mika 5:1. 20Så fikk han se amalekittene. Da begynte han å fremsi sitt kvad: Det første blant hedningefolkene er Amalek, men til sist skal han gå til grunne. #2Mos 17:14. 5Mos 25:19. 1Sam 15:7.
21Så fikk han se kenittene, og han sa fram sitt kvad: Fast er din bolig, på berget har du bygd ditt rede, 22men likevel skal Ka’in* bli ødelagt når Assur fører deg bort i fangenskap. #*kenittenes stamfar. 23Så stemte han igjen i med sitt kvad og sa: Ve! Hvem skal bli i live når Gud lar dette skje? 24En flåte av skip kommer fra Kittims* kyst. De underkuer Assur. De underkuer Eber. Men også de skal gå til grunne. #*Kypros. 25Så sto Bileam opp og vendte hjem igjen. Og Balak dro også sin vei.

Markert nå:

4 Mosebok 24: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring