Matteus 23
NB

Matteus 23

23
Straffetale over fariseerne og de skriftlærde
1Da talte Jesus til folket og til disiplene sine #Mark 12:38 ff. Luk 11:36,43. 20:45 ff. 2og sa: På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. 3Alt som de sier til dere, skal dere derfor gjøre og holde. Men gjør ikke etter gjerningene deres. For de sier det, men de gjør det ikke. #Rom 2:21 ff. 4De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre dem med en finger. #Luk 11:46. Apg 15:10,28. 5Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene. De gjør bønneremmene sine brede og sine minnedusker store. #2Mos 13:9. 4Mos 15:38 ff. 5Mos 6:8. 11:18. 6De vil gjerne ha hedersplassene i gjestebudene og de fremste setene i synagogene, #Mark 12:38. Luk 11:43. 14:7. 20:46. 7få hilsninger på torgene og bli kalt rabbi av menneskene. 8Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for én er deres mester, men dere er alle brødre. #Jer 31:34. Jak 3:1. 9Og dere skal ikke kalle noen på jorden far, for én er deres Far, han som er i himmelen. #Mal 2:10. 10La heller ikke noen kalle dere lærere, for én er deres lærer, Messias. #6:9. 11Men den største blant dere skal være tjener for de andre. #20:26,27. 12Den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. #Ord 29:23. Luk 14:11. 18:14. Jak 4:6. 1Pet 5:6. 13Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som stenger himlenes rike for menneskene! Selv går dere ikke inn, og dem som er i ferd med å gå inn, tillater dere ikke å gå inn. #Luk 11:39 ff, 47,52.
14Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som eter opp enkers hus, og for et syns skyld holder lange bønner. Derfor skal dere få dess strengere dom. #Mark 12:40. Luk 20:47. 15Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som farer omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger. Og når han er blitt det, gjør dere ham til et helvetes barn, to ganger verre enn dere selv! 16Ve dere, blinde veiledere, som sier: Om noen sverger ved templet, så betyr det ingen ting, men sverger han ved gullet i templet, da er han bundet av eden. #5:33-35. 15:14. 23:24. 17Dårer og blinde! Hva er størst: Gullet, eller templet som helliger gullet? 18Og: Det å sverge ved alteret er ingen ting, men den som sverger ved offergaven som ligger på alteret, han er bundet. #3Mos 27:30. 5Mos 14:22. Mika 6:8. 19Dere blinde! Hva er størst: Gaven, eller alteret som helliger gaven? #2Mos 29:37. 20Derfor, den som sverger ved alteret, han sverger ved det og ved alt det som ligger på det. 21Og den som sverger ved templet, sverger både ved det og ved ham som bor i det. #1Kong 8:13. Sal 26:8. 132:14. 22Og den som sverger ved himmelen, han sverger ved Guds trone og ved ham som sitter på den. #5:34. 23Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gir tiende av mynte og anis og karve, men lar ugjort det som veier tyngre i loven: rettferd, barmhjertighet og troskap. Dette burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. 24Blinde veiledere! Dere avsiler myggen, men sluker kamelen! #15:14. Luk 6:39. Rom 2:19. 25Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av rov og urenhet. #Mark 7:4. Luk 11:39. 26Du blinde fariseer! Rens først begeret og fatet innvendig, så at også det utvendige blir rent! 27Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som ligner kalkede graver som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet. #Luk 11:44. Apg 23:3. 28Slik synes også dere i det ytre rettferdige for folk, men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet. #Luk 16:15. 29Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som bygger profetenes gravsteder og pryder minnesmerkene over de rettferdige, #Luk 11:47 ff. 30og sier: Hadde vi levd i våre fedres dager, så hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod! #5:12. Apg 5:41. 7:52. Jak 5:10. 31Slik vitner dere om dere selv at dere er barn av dem som slo profetene i hjel. #Apg 7:52. 32Så fyll da opp deres fedres mål! 33Slanger! Ormeyngel! Hvordan skal dere unnfly dommen til helvete? #3:7. 5:22. 12:34. 34Derfor, se, jeg sender til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere hudstryke i synagogene deres og forfølge fra by til by. #Luk 11:49 ff.#1Tess 2:16. Apg 5:40. 22:19. 2Kor 11:24,25.
35Slik skal det komme over dere, alt det rettferdige blod som er blitt utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod like til blodet av Sakarja, Barakias sønn, han som dere slo i hjel mellom templet og alteret. #1Mos 4:8. 2Krøn 24:21. 36Sannelig sier jeg dere: Alt dette skal komme over denne slekten!
Jesus sørger over Jerusalem
37Jerusalem, Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke. #5:12. Sal 81:12. 91:4. Jes 65:2. Jer 6:16. 7:13. 22:5. Luk 13:34 ff. 38Se, huset deres skal bli liggende øde! #1Kong 9:7. Jer 7:14. 12:7. Esek 10:4,18. 39For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn! #21:9. Sal 118:26. Joh 12:13.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.