Matteus 18

18
Den største i himlenes rike
1I samme stund kom disiplene til Jesus og sa: Hvem er den største i himlenes rike? #Mark 9:33 ff. Luk 9:46 ff. 2Han kalte da et lite barn til seg og stilte det midt iblant dem, og sa: 3Sannelig sier jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike. #19:14. 4Den som gjør seg liten som dette barnet, han er den største i himlenes rike. #1Pet 5:6. 5Og den som tar imot ett slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot meg. #10:40. 25:40. Mark 9:37, 42 ff. Luk 9:48. 6Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp. #Mark 9:42. Luk 17:1,2. 7Ve verden for forførelser! For forførelser må komme, men ve det mennesket som forførelsen kommer ved!
8Om din hånd eller din fot frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå halt eller vanfør inn til livet, enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild. #5:29,30. 9Og om ditt øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet, enn å ha begge øyne og bli kastet i helvetes ild. #5:29. 10Se til at dere ikke forakter én av disse små! For jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Fars åsyn. #Heb 1:14. Åp 8:2. 11For Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. #Luk 19:10. 12Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill, forlater han ikke da de nittini i fjellet, og går av sted og leter etter den som har gått seg vill? 13Og skulle han finne den, sannelig sier jeg dere: Han gleder seg mer over den ene enn over de nittini som ikke har gått seg vill. 14Slik er det heller ikke deres* himmelske Fars vilje at en eneste av disse små skal gå fortapt. #2Pet 3:9. *eders.
Når din bror synder mot deg
15Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. #3Mos 19:17. Luk 17:3. Gal 6:1. Jak 5:19,20.
16Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. #5Mos 19:15. Joh 8:17. 2Kor 13:1. 1Tim 5:19. 17Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller! #2Tess 3:6,14. 2Joh 10. 18Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. #16:19. Joh 20:23. 19Igjen sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen. #7:7. 20For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. #28:20. Joh 14:23.
Den ubarmhjertige medtjeneren
21Da gikk Peter til ham og sa: Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham - inntil sju ganger? #Luk 17:4.
22Jesus sa til ham: Ikke sju ganger, sier jeg deg, men sytti ganger sju! 23Derfor er himlenes rike å ligne med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. #Ef 4:32. Kol 3:13.
24Da han begynte med oppgjøret, ble det ført fram for ham en som skyldte ti tusen talenter. 25Men da han ikke hadde noe å betale med, bød hans herre at han skulle selges, han og hans kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. 26Tjeneren kastet seg da ned for ham og sa: Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen! 27Herren hadde da inderlig medynk med denne tjeneren, han løslot ham og etterga ham gjelden. #Luk 7:42. 28Men da tjeneren kom ut, møtte han en av medtjenerne sine som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: Betal det du skylder! 29Medtjeneren falt da ned for ham, bønnfalt ham og sa: Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg! 30Men han ville ikke. Tvert imot, han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel, der skulle han sitte til han hadde betalt det han skyldte. 31Men da medtjenerne hans så det som hendte, ble de svært bedrøvet, og de gikk og fortalte sin herre alt som var skjedd. 32Da kalte hans herre ham for seg og sa til ham: Du onde tjener! Hele gjelden din etterga jeg deg, fordi du ba meg. 33Burde da ikke også du vise barmhjertighet mot medtjeneren din, slik jeg viste barmhjertighet mot deg? 34Og hans herre ble vred, og overga ham til dem som piner, inntil han betalte alt han skyldte. #5:25,26. 35Slik skal også min himmelske Far gjøre mot dere, om ikke hver og en av hjertet tilgir sin bror. #6:14,15. Mark 11:26.

Markert nå:

Matteus 18: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring