Malaki 3

3
Herren vil sende et bud som skal rydde veien for Messias
1Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde vei foran meg. Brått skal han komme til sitt tempel, Herren som dere søker, paktens engel som dere inderlig lengter etter. Se, han kommer, sier Herren, hærskarenes Gud. #4:5. 2Mos 23:21 ff. Jes 40:3 ff. Hag 2:9. Matt 11:10. 2Men hvem kan utholde den dagen han kommer? Hvem kan bli stående når han åpenbarer seg? For han er som smelter-ild og som vasker-lut. #Jes 4:4. Joel 2:11. 3Han skal sitte og smelte og rense sølvet. Han skal rense Levis barn, lutre dem som sølv og gull. Og de skal bære fram for Herren offergaver i rettferdighet.#Jes 1:25. Dan 12:10. Sak 13:9. 4Da skal Judas og Jerusalems offergaver behage Herren, som i eldgamle dager, som i de tidligste år. #Rom 12:1. Heb 13:16. 5Jeg vil komme til dere og holde dom. Jeg skal være snar til å vitne mot trollmennene og ekteskapsbryterne og mot dem som sverger falskt, mot dem som holder tilbake dagarbeiderens lønn og undertrykker enken og den farløse, de som bøyer retten for den fremmede, og som ikke frykter meg, sier Herren, hærskarenes Gud. #5Mos 24:14,17. 27:19. 6Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs barn, er ikke tilintetgjort. #4Mos 23:19. 1Sam 15:29. Jer 30:11. Tit 1:2.
Bær hele tienden inn i forrådshuset
7Helt fra deres fedres dager har dere veket av fra mine lover og ikke holdt dem. Vend om til meg, så vil jeg vende meg til dere, sier Herren, hærskarenes Gud. Men dere sier: Hva skal vi vende om fra? #Sak 1:3. Matt 3:2. 4:17.
8Skal et menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg? Men dere sier: Hva har vi røvet fra deg? - Tienden og de hellige gaver. #3Mos 7:32 ff. 27:30 ff.
9Forbannelsen har rammet dere, og fra meg røver dere, hele folket. #5Mos 28:15 ff. 10Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål! #2Kong 7:2,19. Sal 78:27,28. 11Jeg vil true eter-gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger markens grøde for dere. Og vintreet på marken skal ikke slå feil for dere, sier Herren, hærskarenes Gud. 12Da skal alle folkeslag prise dere lykkelige, for da skal deres land være et herlig land, sier Herren, hærskarenes Gud.
Herren vet alt, og på dommens dag vil han gjøre opp med alle
13Deres ord har vært sterke mot meg, sier Herren. Men dere sier: Hva har vi sagt oss imellom? #2:17.
14Dere har sagt: Fåfengt er det å tjene Gud! Hva vinning har det gitt oss at vi har aktet på hans bud, at vi gikk i botsdrakt for Herrens, hærskarenes Guds skyld? #Sal 73:13. Jes 58:3. 15Nå vil vi prise de overmodige lykkelige! Ikke bare går det dem vel, disse som gjør det onde, men de frister Gud og slipper likevel fri. #4:1. Job 21:7. Sal 28:5. 16Da talte de med hverandre, de som frykter Herren. Og Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og høyakter hans navn. #4:2. Est 6:1. Sal 1:6. 56:9. Nah 1:7. 2Tim 2:19.
17De skal være mine, sier Herren, hærskarenes Gud, min eiendom, den dagen jeg gjør mitt verk. Og jeg vil være mild mot dem, likesom en mann er mild mot sin sønn som tjener ham. #4:1,3. Sal 103:1,3. Jes 43:1. 18Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham. #1Mos 18:25. 2Mos 11:7. Jes 3:10,11.

Markert nå:

Malaki 3: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring