Lukas 22

22
Judas inngår avtale med yppersteprestene
1Det nærmet seg nå de usyrede brøds høytid, som blir kalt påske. #2Mos 12:14 ff.#Matt 26:1 ff. Mark 14:1 ff. Joh 11:55. 13:1. 2Og yppersteprestene og de skriftlærde prøvde å finne ut hvordan de kunne få ryddet Jesus av veien. De fryktet nemlig for folket. #19:47,48. 20:19. Matt 12:14. 3Da for Satan inn i Judas, med tilnavnet Iskariot, han som var en av de tolv. #Joh 13:2,27.
4Han gikk av sted og talte med yppersteprestene og høvedsmennene om hvordan han skulle forråde Jesus til dem. 5Da ble de glade, og de ble enige med ham om å gi ham penger. 6Han godtok tilbudet, og søkte en anledning til å forråde ham til dem når ikke folkemengden var til stede. #Mark 14:2.
Jesus eter påskelammet med disiplene
7Så kom den dagen i de usyrede brøds høytid da påskelammet skulle slaktes. #2Mos 12:18-20. Matt 26:17 ff. Mark 14:12 ff.
8Og han sendte Peter og Johannes av sted og sa: Gå og gjør i stand for oss, så vi kan ete påskelammet. 9De sa til ham: Hvor vil du at vi skal gjøre det i stand? 10Han svarte: Se, når dere kommer inn i byen, skal det møte dere en mann som bærer en krukke med vann. Følg ham til det huset hvor han går inn. 11Og si til eieren av huset: Mesteren spør deg: Hvor er rommet der jeg kan ete påskelammet med disiplene mine? 12Han vil da vise dere en stor sal ovenpå, med alt utstyr. Der skal dere gjøre i stand. 13De gikk da av sted, og fant det slik som han hadde sagt. Og de gjorde i stand påskelammet. 14Og da timen kom, satte han seg til bords, og apostlene sammen med ham. #Matt 26:20 ff. Mark 14:17 ff. Joh 13:2 ff. 15Han sa til dem: Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltidet sammen med dere før jeg lider. 16For jeg sier dere: Jeg skal aldri mer ete det før det er blitt fullendt i Guds rike.
Jesus innstifter nattverden
17Så tok han et beger, takket og sa: Ta dette og del det mellom dere! 18For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike kommer. 19Og han tok et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: Dette er mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg! #1Kor 11:23-26.
20Likeså tok han begeret etter aftensmåltidet og sa: Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere. #2Mos 24:8. Jer 31:31.#Matt 26:28. Mark 14:24. 1Kor 11:25. 2Kor 3:6.#Heb 8:8. 9:15. 21Men se, hans hånd som forråder meg, er med meg over bordet. #Sal 41:10. Joh 13:18,21,22,26.
22For Menneskesønnen går nok bort, slik det er bestemt, men ve det mennesket som forråder ham! #Apg 1:16 ff. 2:23. 23Da begynte de å spørre hverandre om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette.
Hvem er den største
24Det ble også en trette blant dem om hvem av dem som skulle gjelde for å være størst. #9:46. Mark 9:34.
25Da sa han til dem: Folkenes konger hersker over dem, og de som bruker makt over dem, kalles velgjørere. #Matt 20:25-28. Mark 10:42-45. 26Men slik er det ikke blant dere. Den største blant dere skal være som den yngste, og lederen skal være som tjeneren. #9:48. 1Pet 5:5. 27For hvem er størst, han som ligger til bords eller tjeneren? Er det ikke han som ligger til bords? Men jeg er som en tjener blant dere. #12:37. Matt 20:28. Joh 13:4-14. 28Men dere er de som har holdt ut sammen med meg i mine prøvelser. 29Jeg overgir riket til dere, slik som min Far overga det til meg, #12:32. Matt 5:3. 2Tim 2:12. 30for at dere skal ete og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner og dømme Israels tolv stammer.
Jesus forutsier Peters fornektelse
31Simon, Simon! Se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete.
32Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. #Job 16:19-21. Joh 17:9. Rom 8:26,27,34. Heb 7:25. 33Men Peter sa til ham: Herre, med deg er jeg rede til å gå både i fengsel og i død! #Matt 14:28. 34Da sa han: Jeg sier deg, Peter: Hanen skal ikke gale i dag, før du tre ganger har nektet at du kjenner meg. #Matt 26:34. Mark 14:30. Joh 13:38.# 35Og han sa til dem: Da jeg sendte dere ut uten pung eller sekk eller sko, manglet dere da noe? De sa: Nei, ingen ting. #9:3. 10:4. 36Han sa da til dem: Men nå skal den som har pung, ta den med, og sekk likeså, og den som ikke har sverd, får selge kappen sin og kjøpe seg et. 37For jeg sier dere at det må oppfylles på meg, dette som er skrevet: Han ble regnet blant overtredere. For det som er skrevet om meg, er til ende. #Jes 53:12. 38Da sa de: Herre, se her er to sverd. Men han svarte dem: Det er nok!
Jesus i Getsemane
39Og han gikk ut og dro til Oljeberget, som han pleide, og disiplene fulgte med ham.#Matt 26:30 ff. Mark 14:32 ff. Joh 18:1 ff.
40Da han kom til stedet, sa han til dem: Be at dere ikke må komme i fristelse. 41Og han slet seg fra dem, omtrent så langt som et steinkast. Der falt han på kne, ba 42og sa: Far, om du vil, så la dette begeret gå meg forbi! Men la ikke min vilje skje, bare din. 43Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. #1:11. 44Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, og svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden. #Joh 12:27. Heb 5:7. 45Så sto han opp fra bønnen og kom til disiplene sine. Og han fant dem sovende av bedrøvelse. 46Han sa til dem: Hvorfor sover dere? Stå opp og be om at dere ikke må komme i fristelse! #22:40.
Jesus blir grepet
47Mens han ennå talte, se, da kom det en stor flokk; og han som hette Judas, en av de tolv, gikk foran dem. Og han kom nær til Jesus for å kysse ham. #Matt 26:47 ff.#Mark 14:43 ff. Joh 18:3 ff. Apg 1:16.
48Men Jesus sa til ham: Judas, forråder du Menneskesønnen med et kyss? 49Men da de som sto omkring ham, så hva som kom til å skje, sa de: Herre, skal vi slå til med sverd? #22:38. 50Og en av dem slo til yppersteprestens tjener og hogg det høyre øret av ham. #Matt 26:51 ff. Mark 14:47 ff. Joh 18:10,11.
51Men Jesus svarte og sa: La dem gå så langt. Og han rørte ved øret og helbredet ham. 52Og Jesus sa til yppersteprestene og høvedsmennene over tempelvakten og de eldste som var kommet ut mot ham: Dere har gått ut som mot en røver, med sverd og stokker. #v.37. 53Dag etter dag var jeg hos dere i templet, men da rakte dere ikke ut hendene for å gripe meg! Men dette er deres time og mørkets makt. #19:47. 21:37. Joh 19:11.
Peter fornekter Jesus
54Da de nå hadde grepet ham, tok de ham med seg, og førte ham inn i yppersteprestens hus. Men Peter fulgte langt baketter. #Matt 26:57 ff. Mark 14:53 ff. Joh 18:13 ff.
55De hadde tent et bål midt på gårdsplassen og satt der sammen. Og Peter satte seg blant dem. #Matt 26:69 ff. Mark 14:66 ff. Joh 18:16 ff. 56En tjenestepike fikk se ham sitte mot lyset. Hun stirret på ham, og sa: Også denne var med ham! #Apg 4:13. 57Men han nektet og sa: Jeg kjenner ham ikke, kvinne! 58En kort stund etter fikk en annen se ham og sa: Du er også en av dem. Men Peter sa: Menneske, jeg er ikke det! #Joh 18:26. 59Omkring en time senere var det en annen som forsikret: Sannelig, også denne var med ham! Han er jo en galileer. #Matt 26:73. Mark 14:70. 60Men Peter sa: Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om! Og straks, mens han ennå talte, gol hanen. 61Og Herren vendte seg og så på Peter. Da mintes Peter Herrens ord, det han hadde sagt til ham: Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. 62Og han gikk ut og gråt bittert.
Jesus for Det høye råd
63Mennene som holdt vakt over Jesus, spottet ham og slo ham. #Jes 50:6. Matt 26:67 ff. Mark 14:65.
64De kastet et klede over ham og spurte ham og sa: Spå nå! Hvem var det som slo deg? 65Også mange andre spottord sa de til ham. #Matt 27:39. 66Da det ble dag, kom folkets eldsteråd sammen, både yppersteprestene og de skriftlærde. Og de førte ham fram i sitt rådsmøte, #Matt 27:1. Mark 15:1.
67og sa: Er du Messias, så si oss det. Men han sa til dem: Om jeg sier dere det, så vil dere slett ikke tro det. #Jer 38:15. Joh 10:24,25. 68Og om jeg ville spørre, ville dere på ingen måte svare meg eller la meg gå. 69Men fra nå av skal Menneskesønnen sitte ved Guds krafts høyre hånd. #Sal 110:1. 70De sa da alle: Du er altså Guds Sønn? Han sa til dem: Dere sier det, jeg er det. #Matt 4:3,6. Mark 14:61,62. 71Da sa de: Hva skal vi nå med vitnesbyrd? Vi har jo selv hørt det fra hans munn.

Markert nå:

Lukas 22: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring